C A T A L ÀExposicions


Previstes pel pròxim any

- 2015. Juny. Col·lectiva a Galería Aragón 232. Barcelona.- 2015. Col·lectiva del grup Estesia a ComaNegra a la Nau Lehman. Barcelona.
- 2014. Novembre. Col·lectiva del grup Estesia a Galeria Chez Xefo. Barcelona.
- 2014. Octubre- Desembre. Exposició Col·lectiva al TINT XXI de Banyoles. Girona. + Presentació de llibre Licantropia.
- 2014. Octubre. Exposició Individual a la sala Jaume Valor del Centre Cívic del Guinardó. Barcelona.
- 2014. Septembre. Participació cap de setmana de Tallers Oberts al Poblenou a Nauart. Barcelona.
- 2014. Maig. Exposició Individual Sala Municipal de Sant Feliu de Boada. Girona.
- 2013. Desembre. Col·lectiva homenatge Joan Ponç + Tertúlia amb Albert Serra. Granollers.
- 2013. Octubre. UNDER 40_ Expo col·lectiva. Galeria Aragó 232, Barcelona.
- 2013. Maig. Saló de Primavera. CT ART GALLERY. Reus.
- 2013. Abril. TocaPoetes, recital amb poema propi a laBastida, Igualada.
- 2013. Març-Abril. MIRADAS DE MUJER. Galeria Aragó 232. Barcelona.
- 2013. Març. SENTIR AMB ELS SENTIT’S. Centre cívic de la Barceloneta. Barcelona.
- 2012. Novembre ART FAIR COLOGNE. Alemanya.
- 2012. Octubre. Col·lectiva a l’Orfeó Gracienc de Gràcia. Barcelona.
- 2012. Agost. Participació al Vinitcultura de Nulles. Tarragona.
- 2012. Juliol. Col·lectiva a l'Ajuntament de Torredembarra. Tarragona
- 2012. Febrer. GALERIA ARAGON 232. Col·lectiva. Barcelona.
- Desembre 2011. Seleccionada per formar part de la Delegació de Catalunya en el Saló Internacional
que s’exposarà a la Sala La Notre del Carrusel del Louvre, a París.
- Desembre 2011. Lineart. Fira d’Art a Ghant. Bèlgica. Del 2 al 6 de desembre.
- 2011. 21 d’Octubre. ACTE de PRESENTACIÓ de la DELEGACIÓ CATALANA de PINTURA AL
SALÓ INTERNACIONAL de BELLES ARTS DE PARÍS en el CARRUSSEL del LOUVRE.

- 2011. 13 d’Octubre fins 5 de Novembre. Exposició col·lectiva BCM GALLERY Barcelona.
- 2011. 1 d’Octubre fins 4 Novembre. Exposició Col·lectiva Fons d’Art d’Olot Girona.
- 2011. 13 d’Agost. Participació en Mercats Món Empordà amb obra i tallers de pintura.
- 2011. 5-19 de Juliol, Exposició col·lectiva a la Toscana (Campliglia Marittima).
- 2011. Maig 2011. GLEVES I ESPERIT. EPIFANIES DE L’ÀNIMA. Escola D’Arts i Oficis Gaspar Camps. Igualada.
- 2010. SIMBOLISME INTERN. Espai d’Art Cincómonos. Consell de Cent 283.
- 2009. Participació en l'exposició col·lectiva de Madremanya.
- 2001. De Colors. Espai Kairós. c/Sitges. Barcelona.
- 2000. Exposició a la Fonda de l’Església de Capellades.
- 2000. Seleccionada en el concurs Valentí de Sant Pere de Ribes.
- 1998. Seleccionada en el concurs Sanvisens de Sitges.

Mencions a premsa i televisió
- Reus Digital [link]
- Revista on-line d'art en català [link]
- Ressenya al diari L’enllaç del 6 de maig del 2011, p.38.
- Agenda Cultural d’Igualada (Institut Municipal de cultura Igualada)
- L’Agenda, Primavera 2011, Març, abril i maig/ L’Agenda Igualada/11.
- Exposició: Gleves i esperit, epifanies de l'ànima. (maig ’11) [link]
- La Vanguardia: AGENDA, Dimarts 2 de novembre, p.48.
Simbolisme intern, Inauguració d'aquesta exposició.
- Exposició: Simbolisme Intern. (nov.’10). BTV. A la carta (1 de desembre). [link, min. 6’ 37”]
- Formació: Massana Permanent [link, min. 0’28’’/ 11’56’’]

E N G L I S HExhibitions

- 2013. December. Tribute to Joan Ponç + Speech with Albert Serra. Granollers.
- 2013. October. UNDER 40_ Collective Exhibition. Galeria Aragó 232, Barcelona.
- 2013. May. Spring Salon in CT ART GALLERY. Reus.
- 2013. April. TocaPoetes, reciting own poem in laBastida, Igualada.
- 2013. March-April. MIRADAS DE MUJER. Galeria Aragó 232. Barcelona
- 2013. Març. SENTIR AMB ELS SENTIT’S (FEELING WITH SENSES). Centre cívic de la Barceloneta. Barcelona.
- 2012. November. ART FAIR COLOGNE. Alemanya.
- 2012. October. Collective exhibition in Orfeó Gracienc de Gràcia. Barcelona.
- 2012. August.  Vinitcultura de Nulles. Tarragona.
- 2012. July. Collective exhibition in Torredembarra's ntown hall. Tarragona.
- 2012. February. GALERIA ARAGON 232. Collective. Barcelona.
- December 2011. Selected by forming part into the Catalan Delegation
and taking part of the Collective exhibition in the International Salon in Paris, at the Louvre’s Carrousel.
- December 2011. Lineart. Art fair in Ghent. Belgium. From 2nd until 6th de December.
- 2011. 21 October Reus (Catalonia). Presentation of the Catalan Delegation in Reus’s Circol Society by the city’s mayor.
- 2011. 13 October until 5 November. Collective exhibition at BCM GALLERY Barcelona.
- 2011. 1 October until 4 November. Collective exhibition at Fons d’Art d’Olot Girona.
- 2011. 13 August. Participation in Món Empordà Market (ecological market) with pictures and doing painture workshop.
- 2011. 5-19 July, Collective exhibition in Toscana (Campliglia Marittima).
- 2011. 1-31 May. Individual exhibition: GLEVES I ESPERIT. EPIFANIES DE L’ÀNIMA in Arts School Gaspar Camps. Igualada, Barcelona.
- 2010. 1-31 November. Individual exhibition: SIMBOLISME INTEN (Inner Simbolism). Espai d’Art Cincómonos. Consell de Cent 283. Barcelona.
- 2009. Collective exhibition in Madremanya, Girona.
- 2001. De Colors. Espai Kairós. c/Sitges. Barcelona.
- 2000. . Exhibition in Capellades, Barcelona.
- 2000. Selected at the Valenti’s competition in Sant Pere de Ribes, Barcelona.
- 1998. Selected at the Sanvisen’s competition in Sitges.

Press and Television
- Reus Digital [link]
- On-line Art Magazine [link]
- L’enllaç , Newspaper, 6 de maig del 2011, p.38.
- Agenda (daily) Cultural d’Igualada (Institut Municipal de cultura Igualada).
- L’Agenda, Primavera 2011, Març, abril i maig/ L’Agenda Igualada/11.
- Exposició: Gleves i esperit, epifanies de l'ànima. (may ’11) [link]
- La Vanguardia: DAILY, 2 de novembre, p.48. Newspaper.
Simbolisme intern (Inner Simbolism), event: inauguration of the exhibition.
- Exposition: Simbolisme Intern. (nov.’10). BTV. A la carta (1st December). [link, min. 6’ 37”]
- Formation: Massana Permanent [link, min. 0’28’’/ 11’56’’]


C A S T E L L A N OExposiciones

- 2013. Diciembre. Colectiva homenaje Joan Ponç + Tertulia con Albert Serra. Granollers.
- 2013. Octubre. UNDER 40_ Exposición colectiva. Galeria Aragó 232, Barcelona.
- 2013. Mayo. Salón de Primavera. CT ART GALLERY. Reus.
- 2013. Abril. TocaPoetes, recital con poema propio en laBastida, Igualada.
- 2013. Marzo-Abril. MIRADAS DE MUJER. Galeria Aragó 232. Barcelona.
- 2013. Marzo. SENTIR AMB ELS SENTIT’S. Centro cívico de la Barceloneta. Barcelona.
- 2012. Noviembre ART FAIR COLOGNE. Alemania.
- 2012. Octubre. Colectiva a l’Orfeó Gracienc de Gràcia. Barcelona.
- 2012. Agosto. Participación a Vinitcultura de Nulles. Tarragona.
- 2012. Julio. Colectiva a l'Ayuntamiento de Torredembarra. Tarragona
- 2012. Febrero. GALERIA ARAGON 232. Col·lectiva. Barcelona.
- Diciembre 2011. Seleccionada para formar parte en el Salón del Carrussel del Louvre, París.
- Diciembre 2011. Lineart. Feria de Arte en Ghent. Bélgica. Del 2 al 6 de diciembre.
- 2011. 21 de Octubre. ACTO de PRESENTACIÓN de la DELEGACIÓN CATALANA
de PINTURA AL SALÓ INTERNACIONAL de BELLAS ARTES DE PARÍS en el CARRUSSEL del LOUVRE.

- 2011. 13 de Octubre hasta 5 de Noviembre. Exposición colectiva BCM GALLERY Barcelona.
- 2011. 1 de Octubre hasta 4 Noviembre. Exposición Colectiva Fons d’Art d’Olot Girona.
- 2011. 13 de Agosto. Participación en Mercados Món Empordà con obra i talleres de pintura.
- 2011. 5-19 de Julio, Exposición colectiva en la Toscana (Campliglia Marittima).
- 2011. Mayo 2011. GLEVES I ESPERIT. EPIFANIES DE L’ÀNIMA. Escola D’Arts i Oficis Gaspar Camps. Igualada.
- 2010. SIMBOLISME INTERN. Espai d’Art Cincómonos. Consell de Cent 283. Barcelona.
- 2009. Participación en la exposición colectiva de Madremanya.
- 2001. De Colors. Espai Kairós. c/Sitges. Barcelona.
- 2000. Exposición en la Fonda de la Iglesia de Capellades.
- 2000. Seleccionada en el Concurso Valentí de Sant Pere de Ribes, Barcelona.
- 1998. Seleccionada en el Concurso Sanvisens de Sitges, Barcelona.

Menciones a prensa y televisión
- Reus Digital [link]
- Revista on-line [link]
- Reseña al periódico L’enllaç del 6 de mayo del 2011, p.38.
- Agenda Cultural de Igualada (Instituto Municipal de cultura Igualada).
- L’Agenda, Primavera 2011, Marzo, abril i mayo/ L’Agenda Igualada/11.
- Exposición: Gleves i esperit, epifanies de l'ànima. (mayo ’11) [link]
- La Vanguardia: AGENDA, Martes 2 de noviembre, p.48.
Simbolisme intern, Inauguración de esta exposición.
- Exposición: Simbolisme Intern. (nov.’10). BTV. A la carta (1 de deciembre). [link, min. 6’ 37”]
- Formación: Massana Permanente [link, min. 0’28’’/ 11’56’’]